לוח שנה קיר, ספירלי, מהודר מספרים בצבעים - לפי חודשים (33\33 ס"ם)

לוח שנה קיר, ספירלי, מהודר מספרים בצבעים - לפי חודשים (33\33 ס"ם)
לוח שנה קיר, ספירלי, מהודר מספרים בצבעים - לפי חודשים (33\33 ס"ם)

לוח שנה קיר, ספירלי, מהודר מספרים בצבעים - לפי חודשים (33\33 ס"ם)

מק"ט: SG-1113
מחירים
כמות מחיר
100 19.95 ₪
300 18.53 ₪
750 17.1 ₪
1250 16.63 ₪
2500 15.68 ₪
{"company":{"name":null,"isCompany":null},"product":{"prices":{"reg_price":{"disp_range":{"from":100,"to":2500},"unit_price_per_qty":{"1":1009.5,"3":342.82999999999998408384271897375583648681640625,"5":209.5,"10":109.5,"20":59.5,"25":49.5,"50":29.5,"100":19.949999999999999289457264239899814128875732421875,"300":18.530000000000001136868377216160297393798828125,"750":17.10000000000000142108547152020037174224853515625,"1250":16.629999999999999005240169935859739780426025390625,"2500":15.67999999999999971578290569595992565155029296875}},"client_price":{"disp_range":{"from":100,"to":2500},"unit_price_per_qty":{"1":1009.5,"3":342.82999999999998408384271897375583648681640625,"5":209.5,"10":109.5,"20":59.5,"25":49.5,"50":29.5,"100":19.949999999999999289457264239899814128875732421875,"300":18.530000000000001136868377216160297393798828125,"750":17.10000000000000142108547152020037174224853515625,"1250":16.629999999999999005240169935859739780426025390625,"2500":15.67999999999999971578290569595992565155029296875}}}}}

אנחנו גם זמינים בטלפון 077-4000-926

בפנייתך תצורף לקבלת הודעות ומבצעים שתוכל להסיר את עצמך.