913042

מכתבייה מנייר עם דפדפת דגלונים ודפי ממו

מכתבייה מנייר ממוחזר עם דפדפת, עט, דיגלונים ודפי ממו .

גודל A4 בצבע טבעי .