פדרר

בקבוק שתיה, 540 מ"ל,

בעל פייה קשיחה עם קשית,

גוף AS, ללאBPA,

ובאישור מכון התקנים!