943560

שעון חול הסופר שלוש דקות

שעון חול קטן בעל מסגרת עץ הסופר 3 דקות

גובה 11 ס"מ