שישיית כוסות צנצנת מדליקים עם קשית - במעמד שולחני

סט כוסות מדליק בצורת צנצנת

אפשרות לשלב ממתקים