995620

השעון המעורר

השעון המעורר הוא שעון עם מקום ל-2 תמונות