942159

סט המטקות המשוכלל

סט המטקות המשוכלל הוא סט מטקות

שמצויר עליו לוח שש בש ולוח שח מט