942879

הרמקול העוצמתי

הרמקול העוצמתי מציעה לכם עוצמד סאוד 

באיכות גבוה מאוד והוא כולל גם bluetooth