מחברת תקצירים מעוצבת ו מקווקוות

מחברת תקצירים מעוצבת, 80 עמודים, גודל: 14.3X21.7 ס"מ