מארז נוחות 20 מגבונים לחיטוי משטחים משמיד 99.9% מהחיידקים

מארז נוחות 20 מגבונים לחיטוי משטחים משמיד 99.9% מהחיידקים

סיר בריאות