שלישית ממרחים לחג סילאן, חרוסגת וממרח תמרים חלבה

שלישית ממרחים לחג סילאן, חרוסגת וממרח תמרים חלבה