מחזיק מפתחות בצורת גיטריה

מגוון מחזיקי מפתחות בצורת גיטריה בכמה צבעים שונים ודוגמאות שונות .