939050

​​מחברת ספירלה A5 עם כריכה קשה.

​​מחברת ספירלה A5 עם כריכה קשה.

50 דף שורה.

נייר ממוחזר 80 גרם.

עט כדורי.