chill_3

פוף שפיץ בד גדול מפנק במיוחד!

מידות 120 ס"מ על 90 ס"מ
חדש! פוף שפיץ בד ריפוד איטלקי עם
טקסטורה, במידה גדולה יותר מהשפיץ
הרגיל שלנו. ציפה כפולה, את הכיסוי ניתן
לשלוף לכביסה או להחליף מעת לעת.
ניתן למלא שוב לפי הצורך. 12 חודשי