מחזיק מפתחות ממתכת, מטבע לשחרור עגלות

מחזיק מפתחות ממתכת, 
מטבע לשחרור עגלות, 
אריזת ניילון.