switcher-smartv2-7290015524177

שקע חכם שישנה לכם את החיים! לשליטה מכל מקום ובכל זמן

שקע חכם נשלט באמצעות Wi-Fi

מכבים ומדליקים מכל מקום ובכל זמן!

מדידת צריכת חשמל בזמן אמת וסכימת עלות השימוש בשקלים

משמש כנוסף לשעון שבת

בעל אישור מכון התקנים ומשרד התקשורת

12 חודשי אחריות מבית SWITCHER

תיאור

  • שליטה מכל מקום ובכל זמן
  • שעון שבת חכם
  • מניעת טעינת יתר
  • טיימר
  • לו"ז יומי / שבועי / חד פעמי
  • מדידת צריכת הזרם והצגת עלות השימוש
  • היסטוריית שימוש על פי משתמש
  • ניתור צריכת חשמל של כל מוצר

בהתאם לחוק החשמל, עבודות חשמל חייבות להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך