919736

לדרך - ספל ליציאה החוצה

מגיע עם מכסה וחבק סיליקון