ספון - ספל מעוצב עם כפית

הכפית נכנסת בפתח מיוחד, עיצוב מיוחד